×CNY 228 Mini Buffet (10 Courses) - 50% OFF Yu Sheng
  • S$22.80 per pax - min 10
Order Now
CNY 188 Mini Buffet (8 Courses) - 50% OFF Yu Sheng
  • S$18.80 per pax - min 10
Order Now